Re: Hôm nào tôi đă yêu em ?


Posted by CP ..98..134.180 on Aug 06, 2019 at 20:56:09:

In Reply to: Re: Hôm nào tôi đă yêu em ? posted by :{ ) on Aug 05, 2019 at 23:11:55:

mời cô Vân đọc bài "chửi mất đảo" tui mượn chửi mất gà vào năm 2007 hihihi

12/2007

______________________________

chú thích [thú]

"Làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, nước Việt Nam ta có 2 đảo Trường Sa và Hoàng sa . Sáng nay tôi nghe là lũ tầu phù đă ăn cướp mất! Ai mà đ̣i được th́ cho tôi xin, nếu không th́ tôi chửi cho chúng nó nghe đấy… ấy… ấy !

Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa ! Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của nước bà đây 2 ḥn đảo nhỏ. Này bà bảo cho chúng mày biết: Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn… Hai ḥn đảo ở nước nhà bà như là con gà. Nó bị bắt trộm về nhà mày th́ thành con cú, con cáo, con thành đanh mỏ đỏ, nó sẽ mổ mắt, xé xác ông, bà, cha, mẹ, vợ , chồng, con cái nhà mày đấy… ây… ấy !

Mày mà đặt căn cứ quân sự, tổ chức du lịch qua hai ḥn đảo nhà bà th́ như là ăn con gà th́ ăn một miếng chết một đứa, ăn hai miếng chết hai đứa, ăn ba miếng chết ba đứa, và ăn cả con gà đó sẽ chết cả nhà cả ổ nhà mày.

Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, ông dại, ông khôn, đồng môn chi rễ nhà mày nhá ! Mày gian tham đă ăn trộm ăn cắp 2 ḥn đảo như ăn cắp con gà mái nhà bà. Rồi ra, nhà chúng mày chết một đời cha, chết ba đời con, đẻ non, đẻ ngược, chân ra trước đầu bước ra sau, đẻ sót nhau. Chết mau, chết sớm ! Chết trẻ, đẻ ngang nhá.

Bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngơ, ba thằng cầm cờ đỏ đứng đầu làng, đưa đám tang cả nhà mày ra đồng làng chôn đấy. Mày có khôn hồn, mang trả ngay hai đảo ấy cho nước Việt Nam, kẻo không bà đào mồ, quật mả cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, thúc, bá, đệ, huynh, cô, d́, tỷ, muội nhà mày đấy.

Hôm nay bà chửi một bài, ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền. Bà chửi cho mày hóa điên, bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng. Bây giờ bà mệt quá chừng, bà về cơm nước, nhớ đừng quên a… Muốn sống th́ trả lại 2 ḥn đảo cho nước của bà, lạy bà hai lạy, bà tha cho mày”

ba`i trong link sau:

http://thotanhinhthuc.org/tho%20chu%20de/truongsa_hoangsa/tch_pc_truongsahoangsa.html
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]