[Thơ] những l kh


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Dec 18, 2019 at 19:11:03:

những l kh

những chiếc l kh queo
bm trụ trn cnh cy redbud
ma Đng đ về
vẫn chưa chịu la cnh

gi ơi
nổi bo ln!
tống / tiễn những l kh kia
về với đất
nhường mạch nhựa non cho hoa / l ma Xun

Phạm Chung
12/18/2019Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]