Re: [Thơ] những l kh


Posted by ltv ..73..192.24 on Jan 01, 2020 at 20:24:50:

In Reply to: [Thơ] những l kh posted by Phạm Chung on Dec 18, 2019 at 19:11:03:


Chiếc l cuối cng

Em ly lất trn cnh vng chiếc l
Trong gi đng hoi vọng cht nắng về
Đừng, xin đừng lay em khỏi cơn m
Gi đừng vội x em về với đất

Em bm vu. Khng!
Ma xun chưa mất
My sẽ xanh v nắng ấm chan ha
Phố sẽ đng nhộn nhịp bước chn qua
Tnh vẫn đấy xn xao cy trổ nhnh

Em ly lất trn cnh trong buốt lạnh
Đợi tnh về đem nắng ấm tan đng
C bao giờ xun ấy trở lại khng?
Em bm vu nu ho huyền chờ đn

Cng em rồi tay buốt t từng ngn
Hồn a vng kiệt quệ sức đợi mong
Xun quay lưng đng buốt gi ngập lng
Em khp mắt ...
Gi đưa em về đất.

Cũng như tnh, ma xun xưa đ mất.

L Tịnh Vn

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]