Re: Đem ln trn


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 17, 2020 at 09:52:21:

In Reply to: Re: Đem ln trn posted by KLB on Apr 16, 2020 at 21:40:30:

Su b rưỡi vẫn lun vui vẻ
nhưng nội tng e sẽ yếu dần
đo bng sao đặng c Vn ?
c Vy 19 đang cần phải lo

cả như Bờm quạt mo phe phẩy
cười ha ha ngng nguẩy đến hay
lại cn đồng bọn nhng tay,
rủ nhau tắt bếp cả bầy a dua

1 c Vn thế c chng đnh
post cỡ no cũng dnh "đt lai"
hm thing bị kẹt bấy nay,
chẳng cn đồng bọn ra tay đỡ đần

chuyện c Vn mười phần kẹt chn
tho "củng" ra cn dnh chm ria
o di tha thướt sớm khuya
by giờ khập khiễng kh bề tho lui

thương Vn ti cũng chịu thi!

:))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]