Re: Đem ln trn


Posted by KLB ..67..165.188 on Apr 17, 2020 at 10:55:10:

In Reply to: Re: Đem ln trn posted by TU on Apr 17, 2020 at 09:52:21:

Bc su rưỡi hơn ti nửa b
C Vn kia chắc kh m thua
Ta cng cứ thế bonjour
Mặc cho chng đnh chng ha cng nhau

C Vn hỡi hy mau vo nh
Vườn thơ khng xch m c đu
Cho d c dnh ...t ru
Facial khng hết lu lu hiện hnh :)

Bị đt-lai thiệt tnh đau hn!
Ai biểu c lng phng bn kia
Về đy tha thướt sớm khuya
Guốc đi ng ẹo ta lia mi hồng

Khng biết c ... chửa chồng chưa nhỉ
C ai nằm thủ thỉ sớm khuya ?
Xe đ sng dnh cọng ria
Phao cu đừng để chng lia đt mnh :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]