TU


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 26, 2020 at 20:14:17:

Tu

Trong vườn thơ thẩn một mnh tu
Thất thểu nhn đời tối mịt m
Chợt thấy cnh hoa cười chớp mắt
Mỉm cười bước tới mời cng tu (Rờ Mi ..oops.. I mean rượu Remy Martin)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]