Sa Mạc Phong Lan


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 26, 2020 at 20:21:51:

Sa Mạc Phong Lan (Nick Paltal)

Ngỡ tưởng c đơn nắng sắp tn
Khng ngờ Sa Mạc c Phong Lan
Lng vui như thấy bnh mnh tới
Rn rn mỉm cười đến ngắm Lan 😊

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]