Một Khc Thơ Mi


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 02, 2020 at 17:16:47:

Một Khc Thơ Mi

Một khc thơ Mi viết tặng ai
Dạo quanh đồi ni sắp tn ngy
Muốn chn kỷ niệm cn lưu luyến
C phải bn kia ni cũng say :)

~_*
PoP
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]