mộng tan tành


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 14:09:47:

nhóc , và mấy đứa bạn nhóc khong đuọc chọn vô Junior Varsity Basketball … năm nay coach chọn mấy đứa Freshman cao 6ft and up …. nhóc nói mấy đứa mới chơi dở …

thôi tiêu mộng nhóc thành basketball pro rùi hic hic hic

maybe chao chuốt cho nhóc thành model chăng ??? sẵn nhóc khoái điệu hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]