tâm tịnh, hl à ơiii....


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 14, 2019 at 10:23:00:

Hôm qua đọc về tâm /Tâm cũng nhẹ nhàng dễ hiểu ...Không thấy ai buồn phiền ngoài "người lạ" ra:):) Ở trang này tự nó bao nhiêu năm cứ vui vẻ tự do.Ai cần đi nhà thờ th́ họ đi nhà thờ, ai cần đi chùa th́ họ đi chùa. Ở Mỹ chùa & và nhà thờ nhiều lắm cơ ...Nhưng thiên hạ chỉ chọn nơi họ thích mà đến thôi. Chỗ nào Cha, Sư giảng hay họ tự chọn rồi. tâm tịnh hay hl có nói cũng chẳng động tới ai... Chỉ có người lạ hay phiền phức thôi. Mỗi lần thấy post của người lạ, làm forum "khựng lại" ....tại sao chắc ḿnh phải hiểu chứ nhỉ:)
Làm ơn đi, chẳng ai cần sự dạy dỗ ở đây cả ...tự họ đă hiểu tâm tính mỗi người và tuỳ theo cường độ quen biết mà đùa. Đôi khi cũng "chạm điện" một chút thôi rồi cũng hiểu nhau ....cười x̣a thôi. Đời thường mà :):)
Đố ai bảo hh hăy là con chiên ngoan đạo ...phải không hh nhỉ:):)
Lâu lâu ĐC, NC, bác Vzịt, Bờm, lv, Lz gặp nhau là vui loạn cả lên....đă sao nào ??? C'est la vie!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]