Re: mang TLN lên đây nha


Posted by TLN ..172..17.223 on Mar 13, 2019 at 14:45:21:

In Reply to: Re: mang TLN lên đây nha posted by tinh on Mar 13, 2019 at 14:39:42:

Tinh lucky thiệt chứ TLn thấy ít người sau hôn nhân c̣n mê chồng như tinh, bà nào ko nói xấu chồng là tốt rồi chứ ít ai khen chồng như tinh lắm

Ôi, chàng của TLN cứ đổ ghè tương hoài mệt quá, TLN nói TLN già cúp b́nh thiếc rồi mà ghen chi cho mất ngủ nổi mụn hehehe

TLN th́ tin he tối đa dù bạn bè ai cũng nói TLN dễ tin coi chừng bị gạt, trg khi TLN chuyện ǵ cũng tuôn ra cho he biết hết mà he cứ ghen mới kỳ cục chứ🙄Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]