Re: hello KT


Posted by TLN ..172..22.162 on Jan 14, 2019 at 10:13:27:

In Reply to: Re: hello KT posted by KT on Jan 14, 2019 at 09:50:15:

Vậy l KT sẽ bận rộn thm một ngy nữa đếm tiền thu hoạch của 2 ngy kia hehehe

Chc mừng KT nha. Thm tiền đi tậu nh hn, c tnh qua cali tậu nh invest ko? heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]