Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by TLN ..172..17.179 on Nov 06, 2018 at 13:30:30:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by DG on Nov 06, 2018 at 12:16:09:

Đồ ăn VN ḿnh có mùi khá mạnh, người thích khen thơm, ko thích th́ kêu hôi. Tại người ko thích th́ nói mùi sầu riêng hôi chứ người mê th́ nói thơm heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]