nhc and model career


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 07, 2018 at 08:55:34:

hm qua về ni với nhc: con ln search for model career xem sao , xem lm sao mnh appy thnh model của JcPenny, Macy's, v.v. ri khi v college tm hiểu ci ngnh thời trang xem sao . nhc c vẻ khoi: tha^.t hả mom, I can become a model yes, because you are so điệu and I think model career will be a good fit for you

hắn la DG : em no^'i gio cho giặc ri cứ la n đi mua clothes, shoes hihihihi

I think lm model, họ provide mnh đồ, khong biết sau khi mnh chụp hnh xong họ c cho lun đồ đ khng ? thấy trong phim th họ cho lun m ngoi đời tha^.t th khong biết sao kiến g khng qu vị ??Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]