Re: Hello


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 16:46:41:

In Reply to: Hello posted by KT on Jan 14, 2019 at 15:59:04:

ai m có đ́t nhìu vài acres trở ln chứ ti khg m, chỉ c̀n 1 khoảng nhỏ khoảng 1/4 acre là đủ tr̀ng chơi và cho ḿy con pets đi dạo thảnh thơi ihihi

thm cái cảm giác căn nhà bị haunted là càng đừng rớ v, dù khg có ma, nhưng cái cảm giác sẽ đeo đẳng mình, khg thích tí nào
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]