Re: chắc xong đời ri


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 07, 2018 at 10:01:28:

In Reply to: Re: chắc xong đời ri posted by Q on Nov 07, 2018 at 09:59:28:

để topic cho xm ng` ta mới v đọc chứ Q hihihi

DG đu c lo, lo th đ đi cắt 2 thng truc ri by giờ chỉ l 2nd opinion to confirm thi

mai or mốt sẽ gh bs lảnh n hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]