Re: bán than


Posted by ch ..73..69.101 on Nov 08, 2018 at 11:41:45:

In Reply to: Re: bán than posted by DG on Nov 08, 2018 at 11:37:07:

Tui thấy mấy cô có đạo Công Giáo rất tốt và có t́nh thương gia đ́nh . Ở chỗ tui đang ở, tui thấy cái cô kia, sáng nào cũng dắt bà mẹ chồng và bà mẹ ruột đi lễ mỗi sáng . Hai bà mẹ th́ quá già, đi chầm chậm hai bên cô đó, cô đó đi mà kẹp sát hai bà mẹ vào hai nách v́ sợ hai bà té .
Thấy mà mến mấy cô Công Giáo ghê .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]