Re: thắc mắc


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 07, 2020 at 12:43:42:

In Reply to: Re: thắc mắc posted by áikhanh on Feb 07, 2020 at 12:39:06:

đúng thế, ḿnh nghĩ không nên, tuy nhiên nếu ở trong t́nh trạng nguy cấp, th́ chắc khó nói trước được ..

cám ơn đại tẩu, ḿnh vưỡn fẻ ge như con ḅ kéo xe ....chỉ hi vọng vài tháng sau vụ corona virus này la*'ng xuống, th́ ḿnh có thể về lại bên Điên an toàn ...chứ không kẹt lại ở VN th́ khổ ...:)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]