Re: Gởi CTC ..... copyrights for 3D package


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 09, 2019 at 03:33:13:

In Reply to: Gởi CTC ..... copyrights for 3D package posted by Z on Mar 08, 2019 at 19:28:55:

Ḿnh ngồi suy nghĩ lại có nên patent product không ? Patent xong rồi sẽ làm ǵ kế tiếp ? T́m investors ? 1 ḿnh làm th́ hơi khó nên ḿnh hơi lưỡng lự, sợ làm không nổi. Bạn bè đứa nào cũng già hêt rồi, có vợ con take care nên không dám phiêu lưu . Nghe vài người bạn nói ḿnh nên lập gia đ́nh, biết đâu sô mệnh thay đổi, rồi tiếp tục công việc . Đó là dự định của ḿnh bây giờ, nhưng có thể thay đổi nay mai. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]