Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay....


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 22:10:10:

In Reply to: Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay.... posted by :{ ) on Jun 19, 2019 at 18:15:07:

Ti định thế ny bc thấy sao:

Bc hạt dưa th khuyến mại, khng tnh tiền

Đt hạt dưa bằng tay th $0.25/hạt

Mớm bằng miệng (như chim mẹ mớm chim con) th $10/hạt

Cứ một ngy bn được 1-2 lbs th chẳng bao lu đủ tiền đầu tư vo venture của bc co :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]