Re: 20 người


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 11:17:50:

In Reply to: Re: 20 người posted by KT on Jan 09, 2019 at 09:12:36:

Nếu mà là 1 nhóm closed group, ví dụ 5 người cùng làm chung một chỗ, đều biết nhau, chung tiền lại mua, th́ tôi nghĩ không sao, miễn là the rules are clear.

Tuy nhiên cái bác làm th́ nơi hơi "ambiguous" một chút, v́ không có chung tiền (signifying participation). Thay vào đó, "participation" chỉ dựa trên một cái tiêu chuẩn rất là fluid & flexible, là "be in vs". "Be in vs" is a very vague definition và rất dễ dẫn tới ill feeling.

Nói ví dụ như nhiều người chúng ta quen, nhưng ít khi vào đây, ví dụ htc, hay k, hay Q. Nếu ngày hôm đó họ không vào th́ tức là sẽ không tham gia. Nhưng giả sử ḿnh trúng th́ họ sẽ nghĩ sao? Cái buồn bực sẽ không thể tả xiết. C̣n nếu bao gồm cả những người ít khi vào th́ lại phải định nghĩa "như thế nào là ít khi vào? Lần cuối vào là khi nào th́ không tính? post bao nhiêu lần th́ mới được tính là "vào"?" Những câu hỏi rất là kỳ cục nhưng mà khi đă dính tới luật pháp th́ ḿnh phải tính tới

Cái thứ hai, ai là người sẽ verify "this person is the same person as the one nicked XYZ?" Bác KT không biết personally nhiều người trong đây, đúng không? Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm "identify" ai là ai? Trong này đă gặp nhiều nhất có lẽ là CH, nhưng CH cũng chưa phải gặp tất cả. Nếu lúc đó ai đó ở đâu ra nói "tôi là htc", "tôi là tn", th́ làm sao chứng thực được? Tất nhiên ḿnh từ giọng văn hoặc lần lần theo các liên hệ (ví dụ CH hỏi Sóng, Sóng hỏi tinh, tinh chứng thực tn) có thể biết, nhưng mà legally speaking th́ không đơn giản và rất dễ dính đến kiện cáo.

Cho nên, biết bác KT có ḷng tốt nhưng mà nghĩ đến cảnh nếu trúng thật th́ không biết bao nhiêu rắc rối sẽ xảy ra, thành ra tôi thấy ngại cho bác

Chứ c̣n nói chung, nếu bác có ḷng, có clear list of participation (with names & address) & clear rules th́ tôi thấy cũng OK thôi.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]