Re: hôm nay


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 25, 2019 at 08:18:40:

In Reply to: Re: hôm nay posted by tn on Mar 25, 2019 at 07:06:47:

không những đẹp mà c̣n giỏi nữa nhen ...

nói her làm chung business với tui đi, she chê đó ...she nghĩ tui không thành công ..hahahah ...sau này tui trở thành tỷ fú USD Mẽo th́ lúc đó chắc she hối hận dzấm ...hahahahMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]