Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 11:44:34:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by KT on Jan 09, 2019 at 11:34:54:


Vậy th ti đ gi từ thuở mới lập gia đnh.

Dạo ấy ti tho ci my sấy tc của vợ ra sửa, bị giật cho một pht rung rinh cả người. Thế l từ đ ti chẳng bao giờ dm ty my sửa chữa bất cứ my mc no .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]