Re: 2 ch .......Chữ Việt. miền Trung đy


Posted by ch ..73..178.54 on Nov 26, 2019 at 12:02:18:

In Reply to: 2 ch .......Chữ Việt. miền Trung đy posted by Z ??? on Nov 26, 2019 at 11:05:48:

Đng, nếu dng chữ n th đ l " n dịch " m n dịch l bệnh truyền nhiễm cấp tnh do cảm nhiễm dịch lệ gy ra, c đặc điểm bệnh tnh nguy hiểm, ly lan mạnh ....

Tuy nhin tui gọi ng nọ l " ng thần " để lo rng m giữ mnh giữ miệng đừng c lm no loạn vs nh mnh . Giữ m khng nổi th " ng thần " sẽ thnh " n thần " ngay .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]