P xui


Posted by Hải u ..73..174.114 on Aug 10, 2019 at 18:34:36:

Hm nay P đang đứng duới gốc cy to mt ...
Bất thnh lnh nghe P la "OMG em bị con chim poop ln o"
HA nhn lại oh man thiẹt tnh xui qu

P phải chạy vo nh ngui bạn gần đ m clean ... sau đ buc ra P sợ hong dm đứng chổ đ nửa

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]