Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ?


Posted by Bờm ..73..180.33 on Jan 09, 2019 at 13:07:10:

In Reply to: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ? posted by :{ ) on Jan 09, 2019 at 12:02:31:

ha ha ha ha

Cám ơn Đại Ca & Dại Tẩu về chuyến nhảy toán 4/2019 ta.i Hoston !

Tớ dự trù sẽ ghé vùng Houston từ 4/10/2019 - 4/23/2019
Trong tho*`i gian ddo', to*' se~
- ba^.n ro^.n vo*'i ban to^? chu*'c dda.i ho^.i ho.p khoa'
- Ho.p ma(.t 1 so^' ngu*o*`i vu*o*.t bie^n ddi cu`ng ghe (Ghe vu*o*t. bie^n kinh hoa`ng cho*? co' 424 ngu*o*`i ma` to*' cha(?ng may la.i la` thuye^`n tru*o*?ng ba^'t dda('c di? ro^`i la`m tra.i tru*o*?ng tra.i ti. na.n khoa?ng 1000 ngU*o*`i)
- Va` u*u tie^n ga(.p DC&DT cu`ng ca'c VSpees trong vu`ng
va` ghe' tha(m mo^. Tha^`y TTT. - Thầy ôi ! hẹn gặp thầy mà nay chỉ c̣n 1 nắm mộ - buo^`n !

Ai thi'ch ho.c Yoga to*' se~ hu*o*'ng da^?n
Co`n Vo~ DDa.o nhu* TaeKwonDo, Hapkido va` Kung Fu thi` ga'c la.i di.p kha'c !

Hy vo.ng 1 chuye^'n nha?y toa'n an toa`n va` ha`o hu*'ng cho mo.i ngu*o*`i !

O^'i o^'i ĐC o*i la` ĐT o*i !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]