Re: Thợ mới


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 10, 2019 at 14:28:55:

In Reply to: Thợ mới posted by KT on Mar 10, 2019 at 13:50:35:

đúng thế, tụi ḿnh (VN sống ở nước ngoài) không nên coi thường những người ở VN về tiếng Anh, thậm chí tiếng Việt hoặc bất cứ điều ǵ khác, v́ người Việt ở VN bị xuyên tạc hoặc bị "under estimate" 1 cách quá đáng !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]