Re: 10 năm tnh cũ


Posted by Q ..23..67.78 on Jun 20, 2019 at 20:33:00:

In Reply to: Re: 10 năm tnh cũ posted by Lz on Jun 20, 2019 at 18:06:25:

mnh c ci quần mua 15 năm rồi chưa mặc, lc mơi mua thấy quần đẹp qu tiếc khng mặc sợ uổng, để đ để đi đu m mặc, nhưng c đi đu cuối cng quần đ lỗi thời lại hơi rộng vẫn cn đổ đ chưa c vất điMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]