Re: Đẹp ai chả thích


Posted by Q ..192..191.10 on Feb 12, 2020 at 18:55:44:

In Reply to: Re: Đẹp ai chả thích posted by DG on Feb 12, 2020 at 18:44:27:

lông mi wide quá không vừa ṿng mắt th́ phải cắt bớt
dán chừa khóe mắt trong 1/2 cm th́ comfortable , c̣n loại ḿnh đưa h́nh ở daiso th́ ngắn sẵn rồi khỏi cắt
mua keo hieu duo
lông mi ardell 174 hôm bữa ḿnh có đưa h́nh rồiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]