Re: Sao xẹt


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 13:58:40:

In Reply to: Re: Sao xẹt posted by Hải u on Nov 02, 2018 at 13:54:27:

c mướn m em mễ thổi l khng HA ?

update xe: hắn tow xe đi sửa ri, my insurance đ cho ngui xuống xem xe, sẽ pay ri sẽ cho ngui của họ lấy tiền lại bn kia 100% hắn ni: hắn talk to my insurance v ni luật với họ , họ con tuỏng hắn l luật sư hihihi họ ni: bn kia nhận lỗi v đền 50% th easy for họ get them pay 100% :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]