2 G Tửng Từng Tưng :)


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jun 12, 2019 at 11:45:33:

HA ỷ y
Hm qua trời 80F ... HA clean vi windows trn tầng cao ... used ci extension ri xịt nước clean n ... ci cy extenstion củng hơi nặng ... sng nay bị đau ci elbow ...

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]