Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 15:43:00:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by CH on Jan 10, 2019 at 15:32:18:

Bác tâm tịnh đă có lần hé hé (chút ít) là nữ nhi chứ không phải nam chi chi (chít) chí :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]