Re: tn: GL


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 13, 2018 at 11:45:27:

In Reply to: tn: GL posted by My on Sep 13, 2018 at 11:17:27:


My ui,,,

"Ngoi niềm tin, th tất cả luật lệ trong GL đều l những p đặt phi l v nghĩa hết, v n vượt qu sức lực v khả năng của con người "

I dnt agree with you this one at all. Co' the^? ta.i tn khong hie^?u he^'t ...

Ca'i ddieu lua^.t gi` ma` M cho la` phi ly' va` vo^ nghi~a ???????????????????????????

Co' the^? y' cu?a M la` ne^'u khong co' ho^`ng a^n cu?a TC thi` con nguoi mi`nh khong la`m dduo*.c 1 vie^.c gi` he^'t co' ddu'ng hong ??????

Ngay ca? nhu*~ng nguoi khong tin va`o TC, ho. cu~ng va^~n dduo*.c ho^`ng a^n TC ban .....
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]