Re: Một ngày nữa ở tiệm


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 03, 2018 at 16:58:09:

In Reply to: Re: Một ngày nữa ở tiệm posted by Hải Âu on Nov 03, 2018 at 16:54:57:

hắn nói đó la` gia đ́nh hắn nên khong lẽ gây gổ với hắn …. nên DG chỉ nói : I won't come với lư do tro^ng my mom …

I already pass cái thời giận hờn rùi …. chuyện to xé bé, chuyện bé xé thành không … nên chả them giận hờn , thà để thời gian giận xem phim thoải mái cuộc đời hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]