mưa v d


Posted by DG ..38..236.146 on Dec 02, 2019 at 10:17:32:

m nhc thch đội mưa đi học ku nhc đem d, nhc la ln "NO MOM" thả nhc v trung trời mưa tầm t m nhiều đứa nhc đội mưa đi t t v lớp

nếu hm nay khong phải v gắn hardware th chắc work from home, kẹt xe kinh khủng, mnh m đuọc tới ha~ng th thấy vi ngui lm ở Production department đ c giờ break , mua thức ăn xe lunch bn ở parking lot

mưa nn t ng` v hng thng developer email out bảo : mưa, tao work from home ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]