Cho những ai đi vn du thế giới


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jun 13, 2019 at 08:44:38:

hy ghi danh online cho 1 credit line m lại Capital 1, khi đi du lịch quanh thế giới sẽ thảnh thơi m khng cần vc theo cash .
Khi đến sn bay, gh lun vo ATM đổi ngoại tệ bằng thẻ nhựa với gi phải chăng, rất tiện lợi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]