Re: Texans defeat Patriots ......Ho ho


Posted by DG ..38..236.146 on Dec 02, 2019 at 10:12:02:

In Reply to: Re: Texans defeat Patriots ......Ho ho posted by CP on Dec 01, 2019 at 21:37:23:

tối qua em về từ nhà mẹ, em hỏi nhóc Patriot thua à … nhóc nói yeah ... chắc năm nay khong thă'ng super bowl đuọc đâu … nhưng nhóc hy vọng "Clipper" thă'ng this year :)

đội nhà khong thích, cứ đi thích mấy cái đội ở đâu không àMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]