Re: Lắng nghe ta


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Oct 23, 2019 at 21:10:38:

In Reply to: Re: Lắng nghe ta posted by tm tịnh on Oct 23, 2019 at 19:52:47:

Thập như thị:

như thị tướng
như thị tnh
như thị thể
như thị lực
như thị tc
như thị nhn
như thị duyn
như thị quả
như thị bo
như thị bổn mạt cứu cnh đẳng.

nghĩa của Thập như thị dng để cho biết sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất (bao gồm vũ trụ) được hnh thnh tương như thế, tnh như thế, lực như thế, tc như thế, nhn như thế, duyn như thế, quả như thế, bo như thể v bổn mạt cứu cnh như th.

Hai cu đầu:
Ni một chồng ni cao cht vt
Hoa chen hoa nở te te toe

l như thị của ni v hoa cỏ
Ni th cn tnh vươn cao cho cht vt, hoa th chen nhau nở to to loe

Hai cu sau:
Danh lợi khng hề ti t ti?
Ngũ trưa trưa dậy khỏe khe khoe

nếu l người th tự ẩn mnh nơi ni cao rừng thẳm để thot vng danh lợi chứ khng phải l như thị .

V dụ ti hiểu về như thị:
Như thị của loi ong bướm l hoa c nở ở xa tổ cch mấy chng cũng tm đến được,
Cn như thị nếu l hươu nai th cứ sống theo tự nhin, đi th nhai cỏ lt lng, kht th ra bờ suối uống nước mt v mệt th đnh một giấc cho khoẻ .
V ấy l tỏ ngộ ci l như thị
xin đừng hỏi tại sao :)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]