Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..."


Posted by KT ..107..97.97 on Mar 13, 2018 at 11:50:41:

In Reply to: Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..." posted by :-) on Mar 13, 2018 at 11:44:39:

Cha KT đi c nhiều người Qung lắm, mấy năm đầu tin đi cha KT nghe vừa khng hiểu vừa mắc cười, giờ th quen rồi thấy vui vui :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]