Re: xin hỏi


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 25, 2020 at 11:45:32:

In Reply to: Re: xin hỏi posted by B on Mar 25, 2020 at 11:40:01:

ok, nhưng nếu ḿnh bị nhiễm COVID-19, mà không đeo khẩu trang th́ khi ḿnh nói chuyện, nước miếng nước dăi bay ra ngoài dính vào ngưỜi khác hay vật khác, như"t là ở vùng lạnh th́ con vi khuẩn sống lâu dài được (out of human body) th́ dễ dàng lây ra ngưỜi khác không ?

Khẩu trang không có bảo vệ ḿnh, nhưng nó bảo vệ người khácMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]