Re: FB ?


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 13, 2019 at 20:27:34:

In Reply to: Re: FB ? posted by Hải u on Mar 13, 2019 at 19:47:01:

HA đọc những lời Thương viết nơi public FB m nghe như Thương muốn nhắn tới HA, v HA trch cu ni nổi tiếng như một tm sự ngổn ngang ln FB
Nghe romantic lắm hihi

Chc HA giữ vững lập trường với người "Em" Thương of HA
hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]