Re: cười một chút cho 1 ngày "đóng cửa ở trong nhà" :)


Posted by B ..73..180.33 on Mar 25, 2020 at 11:26:23:

In Reply to: cười một chút cho 1 ngày "đóng cửa ở trong nhà" :) posted by Z on Mar 25, 2020 at 09:55:04:

ha ha ha ha

Tớ nghĩ không phải Harvard, MIT, Yale, Princeton, Cal Tech, Cornel, Columbia, ... mà đó là cu?a ca'i go.i la` Đại Học Y Dược Hà Lội hoặc của cái gọi là Đại Học Y Dược Thàng Phó Ḥ Ché Ming á !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]