Re: Kế vẹn ton


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jul 15, 2019 at 12:45:32:

In Reply to: Re: Kế vẹn ton posted by Lz on Jul 15, 2019 at 12:32:40:

Dạ khng phải như vạy ...

Khi HA quen Thương th Thương kn đo lắm ... đến ngy cui HA sao khg thấy Thương đến ... th xế chiu HA đến v sao thấy T buồn m ni chuyẹn vi HA m cứ nhn vo vch tuờng đối diện ... 2 đứa em trai ngi xế ben trong xem chị T ni ... ri mưa to trời tối & sấp đến giờ giới nghiem nen HA phải về ... th T khg c đưa tiển m ni em trai (15 tuổi) "Em đưa anh D dm chị" HA nhn thấy 2 hng nuc mắt ...
(Lc đ HA cn trẻ, rất nht v HA m Thương lắm)
Ra về trn đoạn đường ngắn m mưa gi ut cả 2 anh em th đứa em trai truc khi trở lại mi ni vi HA l em mun cho anh bit 1 chuyẹn m em nghỉ Chị em dấu ... HA giật mnh em ấy ni Thương đả c đnh hn vi anh T ben VN, 2 gia đnh bit nhau v giu lắm (2 em ny l cousin of T), anh T vuọt bien ben Mỷ ri
HA bị 1 ci shock qu lớn ... trn đuờng về HA ut cả ngui mặt my đầy nuc khg bit c nuc mắt của mnh khg ... Ngy đi qua Mỷ của ai củng vui v tuong lai cn HA th bun khg thể tả m khg c ai bit, khg gia đnh thn thuọc, lc đ HA thấy mnh c đơn ... Đm đ HA ngủ khg đuọc ... v lại bức thơ Thuong dặn l Anh khg đọc truc khi ri trại ...
Trong hon cảnh đ nn Thương khg c hứa hẹn v đến Mỷ HA qun đi bằng cch học ngy học đm ... ri gia đnh P quen ba HA nn HA quen P ... sau ny T trở lại lc đ th muọn riMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]