Đáng ngại


Posted by ch ..73..178.54 on Mar 25, 2020 at 13:00:32:

T́nh h́nh nhiễm bịnh bên Mỹ quả là đáng sợ . Lúc này số người nhiễm trong mỗi ngày là trên 10000 người, đang là nhiều nhất trong mỗi ngày . Tuy rằng số ngươi chết th́ có thấp hơn TQ và Italy nhưng hai tuần nữa th́ e rằng Mỹ sẽ có số người chết lên cao nhất luôn ( Do những người nhiễm cao sẽ đưa tới số người chết cao sau này ) . Hiện tại th́ ngoài việc cách ly ra, Mỹ cũng không c̣n cách nào để ngăn ngừa sự lây lan mạnh mẽ của virus .
Hiện tại : Thuốc chưa có, thuốc chủng ngừa chưa t́m ra , khẩu trang thiếu v́ không làm chờ mua , nứớc rửa tay không đủ ... kinh tế èo uột và ông Trump đang định mở cưa đi làm lại cho dù có số người lây lan và chết cao .
Không biết tui có sống qua năm nay hay không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]