Xin đừng gọi ...


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 16, 2019 at 05:32:42:

Xin đừng gọi anh bằng ch
gọi con bằng ci thằng cu nhc t

2 cu thơ bt ngt tm sự cho nỗi thống khổ của phận lm giai đứng trong giời đất ny :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]