chiều nay


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 19:50:10:

đi gặp doctor ... doctor buc v hỏi: hm nay c sao đy ? ... DG đa: chu tới lảnh bản n tử hnh ...

v doctor mở hồ sơ ... doctor bắt đầu luyn thuyn ... thứ nhất co^ bị ny bn ny , thứ hai co^ bị ny bn kia , thứ ba ri thứ tư ... ni 1 lo la`m DG kho^ng nho*' no^?i vo*'i nhu*~ng con so^' he ddo.c ra rui` co^.ng vo^ na`y no. ... cuối cng doctor phn : theo to^i nghĩ co^ nn cắt bỏ hết cho khoẻ ... cũng định "ừ, cắt th cắt", nhưng rồi lại thi ni với doctor "để chau' về nghĩ rồi gọi cho bc sĩ biết" ...

m c cắt th cũng phải đi bs OBGYN, tham khảo tiếp truc khi quyết định cắt bớt phụ tng trong ngui , ne^n kho^ng vo^.i

rồi doctor lại tiếp: chưa xong, c ngồi xuống đi ... DG nghĩ: nhiu đ chưa đủ đ sao hả bc sĩ, bộ cn chuyện g pha?i ca('t nữa sao .... rồ ong doctor tiếp: theo khm nghiệm mu của c, mọi thứ tốt, trừ 1 thứ hơi thấp, đ l vitamin D ... lm h hồn hahahaha

va` ca^`m 2 to*` gia^'y ra ve^` ... 1 - ba?n a'n tu*? hi`nh , 2 - ba?n xe't mau' to^'t ... va` gio*` xem phim nhu* cha? co' gi` xa?y ra ... hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]