Re: Khoe ......


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 23, 2019 at 15:35:34:

In Reply to: Re: Khoe ...... posted by tinh on Nov 23, 2019 at 14:38:10:

đương nhin sale 99c/tri m nhỏ mnh cũng khng thm lol
minh mua costco $2.99 trai luc no cung to ngọt. tri phai hơi chn vng c mi thơm rồi mới chắc ngọt cn tri xanh nhiều khi đem về để n chn p cũng chua l
ni chung l kinh nghiệm đầy mnh rồi , nhn trai thơm liệu ngọt th mới mua
mnh ni cho vui chứ c dinh lấy ai đu sống 1 mnh cho kho lol
mnh thấy c đ khổ m chưa chắc khổ thiệt đu , khi người ta thấy khổ qu th người ta sẽ biết tm cch get out of itMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]