Hai anh ch HA


Posted by GS ..136..141.229 on Jun 29, 2020 at 12:11:42:

25M 27M shares mua bn o ạt m GS hỏi anh HA c bn TNA kiếm lời sng nay th anh ch ni GS đang dụ khị anh HA bn TNA
anh ch hay anh HA khng lm cho gi TNA hay TZA ln xuống trừ khi mấy anh mua bn cả triệu shares th mới tnh
For the record, anh ch đừng bao giờ ni hay nghĩ xấu GS như vậy sẽ mất vui nhất l anh đ tự cho anh l chuyn vin mua bn TNA TZA

Đa tạMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]