Re: đn b


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 08, 2019 at 12:05:54:

In Reply to: Re: đn b posted by :-) on Jan 08, 2019 at 11:37:20:

Từ b đến lớn, khi cn đi học l khng biết phấn son l g.
Ngy thơ chẳng biết g ...nhiều chuyện vui dễ sợ, chỉ v ak khng để hay biết g cả:):) Anh Chung biết hết!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]