Re: Gi cả, ăn uống km ...


Posted by Akla ..208..39.181 on Jan 08, 2019 at 21:38:28:

In Reply to: Gi cả, ăn uống km ... posted by ch on Jan 08, 2019 at 17:19:28:

Thế l Bc cn trẻ lắm !
Cch đy ngt 30 năm ti khng cn ăn thịt được nữa m phải tội xin bụng !
By giờ chỉ cn xơi rau quả m thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]