Re: buồn ... buồn ...


Posted by Lz ..207..61.9 on Jan 06, 2021 at 13:45:28:

In Reply to: buồn ... buồn ... posted by tn on Jan 06, 2021 at 13:35:45:

Bc tn ra vườn cười 1 ci, xong đem chụp hnh bỏ vo đy l mọi thứ hết ảm đạm ngay. Bc nhớ cu ny khng:

"Những c hng xn răng đen
Cười như ma thu tỏa nắng" :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]