Bạn c tin vo số phận ?


Posted by KT ..107..97.81 on Jun 30, 2020 at 21:31:38:

Theo KT nghĩ , hnh như mỗi người đều c một số mệnh, ai giu th giu, ai ngho th chịu ngho c c gắng cũng khng thấy đổi nhiều, KT thấy trong gia đnh KT vậy đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]