Ci v thường


Posted by Ph Vn ..199..125.58 on Nov 25, 2019 at 14:42:29:

Hm qua quyết định sng nay
tinh sương ta sẽ vo ngay Zion park
sng ra xe mướn bnh x
phải lo tu sửa trước khi đi park
sửa xong vo chợ vui chơi
chn rồi ta lại vo nơi lắm người (park Zion đấy)
nhưng mưa tầm t đến rồi
chiều nay c thể ngậm ngi tuyết rơi
thế l mọi việc đổi dời

Tm lại: Chẳng c ci g m thường hằng ở ci sắc ny cả (ngoại trừ v thường th mi v thường - đấy l ci định luật bất si bất dịch m thi) !!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]