Re: Khoe


Posted by ch ..73..178.54 on Nov 25, 2019 at 21:51:24:

In Reply to: Re: Khoe posted by Q on Nov 25, 2019 at 21:44:36:

sợ kh m lại ướp gia vị kh ?

khi nướng th mnh bọc kn g bằng giấy bạc cho da khỏi bị chy nghe . trước khi done khoảng 1.5 hr th mc nước g chảy ra tưới ln mnh g cho thịt g khỏi kh v juicy . Tưới đậm xong rồi bọc lại nướng tiếp . Trước khi done khoảng nửa tiếng mới bỏ hết bọc ra v phết ln mnh g bằng honey , nướng tiếp 1/2 hr nữa l da g sẽ xậm mu v gin ngon lắm . Thịt g th vẫn juicy v mnh đ tưới nước lc 1hr trước .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]