Bác TLN


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 03, 2024 at 12:41:25:

Chia buồn với bác TLN về chị. Mấy cái vụ này tôi biết, cho dù có chuẩn bị tinh thần trước bao nhiêu đi nữa, khi nó xảy ra ḿnh vẫn thấy hụt hẫng, mất mát. Chẳng có sự chia tay nào tàn nhẫn bằng sinh ly, tử biệt.:(

Bố mẹ bác bữa nay sao? Đón tin này chắc ông bà cũng buồn lắm


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)