Re: to bác Lz - bệnh đau khớp


Posted by Lz ..107..108.23 on Apr 10, 2019 at 09:28:31:

In Reply to: Re: to bác Lz - bệnh đau khớp posted by tn on Apr 10, 2019 at 09:20:13:

Hôm trước tôi đă khuyên bác chuyển nhà bác đă chuyển chưa?

Chứ nhà cửa ǵ mà ra đường thấy robbers đuổi nhau, về nhà th́ cả xóm phải làm joint surgery :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]