Re: Hột xon


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 09:56:50:

In Reply to: Re: Hột xon posted by TLN on Jan 10, 2019 at 09:09:24:

nếu bn tay đẹp th phải it lm việc nh, it nhu'ng tay v nuc th may ra mới c bn tay đẹp v mềm mại ... cha('c nho? u't cu?a chi. i't la`m vie^.c nha` hoa.c vie^.c na(.ng ... em thi` ca'i gi` cu~ng la`m, bu*ng be^, hu't bu.i, keo' ra'c, dde^`u la`m tuo^'t

em dạo ny lo cho my mom nn nhng tay v nuc hơi nhiều ... rửa cho mẹ v giặt giủ cho mẹ = tay, em khong đeo bao tay v khong feel đuọc sạch hay cn dơ ... nn tay hay bị kh d dng lotion đều đặnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]