Re: Cỏ non ...


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 11, 2019 at 20:37:43:

In Reply to: Re: Cỏ non ... posted by mmnh on Mar 11, 2019 at 20:32:29:

HA quen H lc H mới từ con nt qua thiu nử ... 2 đứa tối no củng ni chuyẹn truoc cửa nh H (cạnh nh bạn HA) khi HA đến chơi ... thời đ ba HA củng đi t v bạn HA chắc củng ni HA tốt hay sao đ m Mẹ H (gi Bắc di cư) chỉ lu lu ra nhn ri đi v ... HA chỉ phải "con cho bc" 1 lần thi ... HA c nắm tay H nửa ... chỉ vạy thoi ...
By gi her whole family ở Nam Cali ...
bạn HA ni hom nọ c hỏi H c nhớ HA khg (ni tn) th H ni nhớ ...
HA đi lẹ v b mật nen hong dm cho H bit ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]