Re: Co & tn & ai muốn biết


Posted by TLN ..172..20.128 on Feb 12, 2020 at 13:38:25:

In Reply to: Re: Co & tn & ai muốn biết posted by tinh on Feb 12, 2020 at 13:33:10:

Hồi chưa c con TLN v chồng đi VN cũng hay đi tour. Mấy tour guys rất lanh lợi, ni tiếng anh cn giỏi hơn mnh nữa. Biết rnh hết cuộc sống ở xứ người, mnh chỉ biết ở mỹ chứ họ biết hết cc nước lunMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]