Re: Hôm nay


Posted by KT ..107..97.96 on Nov 02, 2018 at 11:08:49:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by DG on Nov 02, 2018 at 11:05:04:

Bác Lz coi vậy mà khó tính à nha, :)) hôm trước bác ấy cũng phàn nàn KT về việc than mất bửu bối. :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]