Re: lạnh teo


Posted by tinh ..172..97.252 on Jun 13, 2019 at 08:41:40:

In Reply to: Re: lạnh teo posted by HA on Jun 13, 2019 at 08:39:00:

a mn mắm v rau đ rất hấp dẫn m từ hồi qua mỹ khg c ăn hay nấu

P biết ăn mn đ l VN chnh gốcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]