Re: cậu ấm


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 13, 2020 at 11:10:49:

In Reply to: Re: cậu ấm posted by ch on Feb 13, 2020 at 11:05:27:

ghét cái mặt nhìn ḿt cảm tình, ghét tính tình có cái toilet cũng khg làm sạch được, ghét ăn thì nhìu mà lười như hũi ehehe, cái này ̉ng beat tui đó nha ahahaa, ghét ̉ng vì ̉ng h̀i đó đ̉ vợ ̉ng tức má ch̀ng tui 1 tay lo cho b̀y con còn ̉ng ích kỹ chỉ hưởng thụ 1 mình, ghét ̉ng b́t tài v tích sự, cái này ̉ng cũng beat tui lol, ghét ̉ng cái thói quan liu khg bít xử sự cho phải phép với sui gia tức ba tui, ba tui bít phép tắc hơn ̉ng nói ṿy hỉu r̀i nhe, còn chi tít thì có th̉ đóan :D

gì nữa ta, tóm lại, cái gì cũng ghét, cha khg lo cho con khi nhỏ giờ già tới ở nhà con mà khg bít thẹnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]