Re: Tơi tả


Posted by TLN ..172..22.134 on Feb 13, 2020 at 11:27:11:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by :-) on Feb 13, 2020 at 11:24:09:

TLN bz crazy lắm nn chắc ko hẹn với S được cho tới cuối thng 4. Cứ đi với Cindy, dont worry about TLN nhaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]