Re: Tơi tả


Posted by TLN ..172..22.134 on Feb 13, 2020 at 11:24:44:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by honhoang on Feb 13, 2020 at 11:19:40:

TLN sợ nhất l ho đ anh hh. Nhg trg ci rủi cũng c ci hay, đi chợ get line chờ trả tiền m ho c mấy tiếng l thin hạ dạt ra cho mnh ln trả tiền trước heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]